Szkolenia na maszyny do robót ziemnych / drogowych i urządzenia techniczne

Chcesz pracować jako operator maszyn i urządzeń technicznych używanych w robotach ziemnych, budowlanych i drogowych? Aby to osiągnąć, musisz zdobyć odpowiednie uprawnienia, które potwierdzą twoje umiejętności praktyczne. Sprawdź, gdzie i jak je uzyskać.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli marzysz o pracy jako operator maszyn budowlanych, urządzeń technicznych do robót ziemnych i drogowych, musisz zdobyć odpowiednie kwalifikacje. Uprawnienia te potwierdzają twoje umiejętności praktyczne w zawodzie operatora maszyn lub montażysty rusztowań.

Aby uzyskać te uprawnienia, należy ukończyć szkolenie w certyfikowanym ośrodku szkoleniowym akredytowanym przez Warszawski Instytut Technologiczny i zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Dyrektora Instytutu.

Warunki przystąpienia do egzaminu

Aby przystąpić do egzaminu, musisz spełnić następujące wymagania:

  • Mieć ukończone 18 lat.
  • Ukończyć szkolenie oparte na programie nauczania opracowanym przez Warszawski Instytut Technologiczny.
  • Posiadać praktyczne umiejętności obsługi maszyn lub montażu rusztowań.
  • Posiadać teoretyczną wiedzę z zakresu obsługi maszyn lub montażu rusztowań.

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i rozpoczęcia swojej kariery jako wykwalifikowany operator maszyn i urządzeń technicznych!

Przydatne materiały filmowe

Zajęcia praktyczne - Kafary

Przykładowe zadanie praktyczne z rgzaminu. Wykop wąskoprzestrzenny liniowy metoda czołową.

Przykładowe zadanie praktyczne z egzaminu. Zasypywanie wykopu z wyrównaniem terenu.

Podesty ruchome przejezdne - Egzamin UDT

Suwnice ogólnego przeznaczenia - Zajęcia praktyczne

Kafary - Zajęcia praktyczne

Walce drogowe - Zajęcia praktyczne

Kafary - Zajęcia praktyczne