TESTY UDT

Z myślą o osobach, które przygotowują się do egzaminów z zakresu obsługi lub konserwacji urządzeń transportu bliskiego objętych nadzorem technicznym, przygotowaliśmy zestaw testowych pytań wraz z poprawnymi odpowiedziami. Nasza strona internetowa oferuje materiały, które mają na celu wspomóc osoby poszukujące wiedzy dotyczącej właściwej obsługi lub konserwacji tych urządzeń. Pytania, które udostępniamy, pochodzą z oficjalnych zbiorów pytań Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie.

Skuteczna pomoc w przygotowaniach do egzaminu UDT

Dlaczego warto zdawać egzaminy UDT? Przede wszystkim dlatego, że jest to wymagane zgodnie z przepisami Ustawy o Dozorze Technicznym. Posiadanie certyfikatu UDT otwiera drzwi do znalezienia atrakcyjnej pracy lub awansu zawodowego. Co więcej, certyfikaty wydane przez UDT są uznawane we wszystkich krajach, które podpisały międzynarodową umowę o swobodnym przepływie pracowników, co oznacza, że mają one wartość na globalnym rynku pracy.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y udziałem w szkoleniu wystarczy wypełnić druk podania. Do pełnej obsługi procesu szkolenia potrzebny będzie nam jeszcze wypełniony druk pełnomocnictwa. Przygotowane dokumenty prześlij do nas e-mail. szkolenia@osz-operator.pl.

Wszystkie inne przydatne pliki do pobrania znajdziesz na odpowiedniej podstronie. Śmiało tam zaglądaj!

Warunki egzaminu

  • W dniu egzaminu należy mieć przy sobie tradycyjny dowód tożsamości (lub ten w aplikacji mObywatel) – tradycyjny sprawdzi się również jako pomoc naukowa 😉
  • Czas trwania egzaminu teoretycznego to 30 minut.
  • Test składa się z 15 pytań, każde pytanie ma 4 odpowiedzi, spośród których jedna jest prawidłowa.
  • Egzamin teoretyczny uważa się za zaliczony, jeżeli jest zaznaczone prawidłowo minimum 11 odpowiedzi.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu należy udzielić odpowiedzi na jedno z pytań w części praktycznej, patrz w dalszej części p.n. materiały do części praktycznej egzaminu UDT. Po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi można przystąpić do części praktycznej.

Pozytywne zaliczenie obydwu części kończy egzamin. Czas oczekiwania na uprawnienia to około jeden miesiąc od chwili zdania egzaminu.

Rozpocznij naukę

  • Wybierz kategorię pytań, której naukę chcesz rozpocząć.
  • Dla każdego pytania istnieje tylko jedna poprawna odpowiedź.
  • W trybie nauki pytania i odpowiedzi prezentowane są zgodnie z kolejnością na oficjalnej stronie Urzędu Dozoru Technicznego

Wózki widłowe

Przydatne materiały filmowe

Wózki z wysięgnikiem - Symulacja egzaminu UDT

Ładowarki jednonaczyniowe (do 20 ton, klasa III) - Egzamin Łukasiewicz WIT

Walce drogowe - Zajęcia praktyczne

Podesty ruchome przejezdne - Egzamin UDT

Suwnice ogólnego przeznaczenia - Zajęcia praktyczne

Kafary - Zajęcia praktyczne

Walce drogowe - Zajęcia praktyczne

Kafary - Zajęcia praktyczne